Finn Sivert Nielsen Sosialantropolog
Hjem Søk Kontakt In English

O f f e n t l i g e    p r o s j e k t e r

Offentlig intellektuell?

Man snakker om "offentlige intellektuelle" og sikter til folk som Habermas og Foucault, eller kanskje Darwin og Marx for en tidligere generasjon. Moderne eksemplarer av arten kunne være min gode kollega Thomas Hylland-Eriksen, eller ikonoklasten Slavoj Žižek. Jeg har ofte spurt meg selv om jeg, i min virketid som fulltidsakademiker, tilhørte denne kategorien. Jeg har vært engasjert i samfunnsmessige – kall dem gjerne politiske – saker, men jeg har ikke figurert på TV eller startet en innflytelsesrik blogg. Selv avisinnlegg har det vært få av og lenge mellom. Høydepunktet ble utvilsomt nådd med en kronikk jeg fikk antatt av Aftenposten en gang på midten av 1970-tallet – om sykkelstier i Oslo.

Og likevel, offentlig intellektuell har jeg vært. Jeg har for det første sett det som min oppgave å formidle visse faglige og etiske grunnverdier til mine studenter (og dem har det vært mange av). Ikke i den forstand at jeg har forsøkt å pådytte dem en bestemt agenda, men det er umulig å ta gode valg uten å ha gode grunnverdier, og uten gode valg kan man ikke lære noe som helst. Jeg har også, til tider i meget høy grad, hatt gode og produktive faglige samarbeid med studenter. Vi har skapt studiegrupper og seminarer og poenggivende kurs sammen, i København skapte vi et internasjonalt nettverk. En internasjonal konferanse som plutselig manglet en stor del av sitt budsjett? Kein problem, vi innlosjerte de tilreisende hjemme hos oss selv – dvs. hos studentene og meg – hvor enn det fantes en ledig seng, sofa eller madrass. Og vi fikk verdens beste konferanse!

I min erfaring fra tre nordiske antropologiinstitutter, har alltid studentene hatt en energi og et pågangsmot og en evne til å tenke nytt som har gjort det verd å være akademiker og mulig for meg som akademiker å gjøre en forskjell. Noen ganger har jeg skrevet engasjerte innlegg til forsvar for dette synet. For eksempel en gang i Oslo, og en gang i København. Jeg vil spesielt takke min nå avdøde venn og kollega Knut Odner for å lært meg og mange andre så mye om betydningen av et godt fagmiljø og at et godt fagmiljø er basert på generøsitet.

Russland og Øst- / Sentraleuropa

Jeg har tatt initiativ til og drevet en rekke nettverksprosjekter siden tidlig på 1980-tallet, de fleste av dem tematisk forbundet med Sovjetunionen, Russland og Øst- / Sentraleuropa. Tidlig på 1980-tallet var jeg med og stiftet det tverrfaglige, Oslo-baserte nettverket Forum for Sovjet- og Østeuropastudier og foreningens tidsskrift, Forum Øst (senere Nordisk Øst-Forum). Jeg spilte også en rolle i oppstarten av områdestudieprogrammet Øststatsstudier ved Universitetet i Oslo. Senere koordinerte jeg en rekke studiegrupper for studenter og lærere som arbeidet i denne regionen, ved de antropologiske instituttene i Oslo, Tromsø og København, såvel som en serie vellykkede Nordiske konferanser om postsosialismens antropologi (den Andre nordiske konferansen ble holdt i København, på initiativ av Steven Sampson). I København var jeg hovedinitiativtageren bak NECEN, et nordisk-østeuropeisk nettverk for kvalitativt orientert samfunnsforskning, med både akademiske institusjoner, individuelle forskere og studenter som medlemmer. NECEN tok initativ til flere større prosjekter (blant annet et nordisk-baltisk undervisningssamarbeid) og gjorde mye for å stimulere samarbeid mellom forskere i de to regionene. Alle disse initiativene var studentdrevne, i den forstand at de sto og falt med innsatsen fra unge og begeistrede studenter. Mitt samarbeid med Mimi Larsson, vår overkvalifiserte og underbetalte sekretær i noen år, hører hjemme blant de mest givende profesjonelle forhold jeg har opplevd.

Nettsider

Etter at jeg avsluttet min karriere som heltidsakademiker og gradvis gikk over i en freelancetilværelse har mine hjemmesider blitt min primære ytringskanal henimot verden. Den ene hjemmesiden, AnthroBase.com, er en flerspråklig database av antropologiske tekster som det ikke er copyright på. Typiske tekstformater er artikler, avhandlinger, rapporter, konferansepapers. For å lese om hvordan du sender inn en tekst til AnthroBase, klikk her. For å lese mer om AnthroBase, klikk her. AnthroBase er godt besøkt og gjør et bredt utvalg av gode antropologiske tekster tilgjengelige for alle og enhver. Nettstedet har også en liten ordbok over antropologiske termer, teorier og skoler, samt omtale av en rekke betydningsfulle antropologer.

I tillegg til AnthroBase, vedlikeholder jeg herværende nettside, FSNielsen.com, som har ligget stille i flere år, men nå fremstår i en ny og langt mer oversiktlig skikkelse. FSNielsen.com er i dag en platform som på den ene side skal selge noen av mine freelance tjenester, på den annen side gi et bredt overblikk over de mange og høyst forskjellige prosjektene jeg har arbeidet med. I tiden fremover vil dessuten den publiserte tekstmassen øke en god del. Klikk her for å lese mer om denne nettsiden.

Meg i media?

Jeg har altså gjort forsøk på å skrive til avisene. Men før jeg ble ferdig med innlegget mitt var det allerede for sent til å få det på trykk. Men tekstene eksisterer altså fremdeles. Denne er min favoritt. Dessverre.