Finn Sivert Nielsen Anthropologist
Home Search Contact På norsk

B i b l i o g r a p h y
Expertise – Home Short CV Full CV

Student work

(1975): Russiske folkeeventyr, Oslo: Elevforedrag, F.S.E.S, (manuscript).

(1977): Translation from Russian: Nikolaj Zhurkovich, "Tranekollen", in: Halvveis til månen. Nye sovjetrussiske noveller, Cappelen.

(1979): Kaupang og byutvikling i Norden. Likheter og forskjeller, Oslo: Seminaroppgave ved historisk institutt (manuscript).

with Astrid Bjønness (1981): Poetry translations from Russian: Aleksandr Galich, Eduard Limonov, Julija Voznesenskaja, Vladimir Vysockij, Josif Brodskij, Viktor Nekipelov, Juz Aleshkovskij, in: På tross - dikt fra eksil og undergrunnspublikasjoner, Oslo: Den norske Bokklubben.

(1981): "Moderne sovjetisk etnografi, belyst ved to monografier", Antropolognytt, Nr.4.


After fieldwork in Leningrad

(1983): 'Europas kulturarv' - omfatter det også Øst-Europa?, Oslo: Lecture at "Eastern Europe Seminar - Fall 1983", organized by 'Forum for Sovjet- og Øst-Europastudier' and the University of Oslo (manuscript).

(1983): Modernismen i Leningrad: Isolasjonens og overskridelsens kunst. En visning av den russiske maleren "Vladímir L.'s" arbeider, Multi-media lecture held at Statens Kunstakademi, Oslo and elsewhere, 1983-85 (manuscript).

(1984): "'Horisont' - oversettelse av Vladímir Vysóckijs dikt 'Gorizont'", Forum Øst, Nr. 2.

(1984): "En stemme fra tausheten. Vladímir Vysótskij og Russland", Forum Øst, Nr.3.

(1984): "Kulturavtalen Norge-Sovjetunionen: Muligheter og Problemer", Forum Øst, Nr.1, p.20.

(1984): "Sovjetisk kaleidoskop - en omtale av Basile Kerblays bok: 'Modern Soviet Society'", Forum Øst, Nr.2.

(1984): Sovjetunionen: Monolitt eller mangfold? Inntrykk og erfaringer fra studieopphold i Leningrad og Dagestan, Lecture at "Eastern Europe Seminar - Fall 1984", organised by 'Forum for Sovjet- og Øst-Europastudier' and the University of Oslo, (manuscript).

with Astrid Bjønness (1985): Poetry translations from Russian: Nikolaj Zabolockij, Ol'ga Berggol'c, in: Stjerner - Fiskegarn. Sovjetrussisk lyrikk, Oslo: Den norske Bokklubben.

(1985): "Indignasjon eller solidaritet? Noen spørsmål om våre holdninger til den Russiske Bjørn", Nordisk Øst-Forum, Nr. 2, p.21-36.


Completion of Mag. Art. thesis

(1987): The Eye of the Whirlwind. Russian Identity and Soviet Nation-building: Quests for Meaning in a Soviet Metropolis, Oslo: Magistergradsavhandling, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo (orginal manuscript in English; revised version published in Russian 2004; full English version with additional materials published on AnthroBase, 2007).

(1987): Korrupsjon i komparativt perspektiv, Oslo: Prøveforelesning til Magistergraden i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, (manuscript).

(1987): "Alexander Kaletskij: Metro - en roman om Moskvas undergrunn" [book review], Nordisk Øst-Forum, Nr. 2, p.72-73.

(1987): Andréj Tarkóvskijs film Stálker, Foredrag ved Institutt for idéhistorie, UiO, Februar 1987 (manuscript).

(1987): "Arktiske mysterier..." [book reviews], Nordisk Øst-Forum, Nr. 3, p.71-77. 

(1987): Det posteuropeiske menneske. Et sammenlignende studium av USA og Sovjetunionen, Søknad, NAVF, Mai 1987 (manuscript).

(1987): "Er Russland en del av Europa?", Glasnost, Nr. 3/4, p.70-89.

(1987): Forsøplingen av Skjærgårdsparken i Bamble kommune, Oslo: Rapport til Statens forurensningstilsyn.

(1987): "Hawkes m.fl.: Tsjernobyl - verdens verste ulykke" [book review], Nordisk Øst-Forum, Nr. 2, p.67-69.

(1987): Life on the Islands. Values, Economy and State Power in the Soviet Union, Oslo: Semesteremne i øststatskunnskap, Universitetet i Oslo (manuscript).

(1987): "Oktoberrevolusjoen - en collage", Nordisk Øst-Forum, Nr. 3, p.4-13.

(1987): The Post-European Condition. A Comparative Study of American and Russian Mentality and Political Ideas, Paper presented at the Nordic Research Course in Soviet foreign Policy, Sigtuna, June 1987 (manuscript).

(1987): "Vesten sett med russiske øyne - forbilde eller fiende?", Nordisk Øst-Forum, Nr. 2, p.14-26.

(1988): Statusrapport for øststatsstudier i Norge, Oslo: Forum for Sovjet- og Øst-Europastudier, Rapport til Norges almenvitenskapelige forskningsråd.

(ed.) (1988): The Gorbachev Reform Policy. Internal Roots and External Consequences, Oslo: Papers from a research seminar at Lysebu, Oslo, October 23rd and 24th 1987; NUPI-rapport No. 115, May 1988.

(1989): Rapport fra skrivekurs ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo, Våren 1989, Oslo: Department of Social Anthropology (manuscript).

(1989): Samfunnsordninger og Samfunnsmoral. Under hvilke samfunnsordninger fremmes den kollektive samfunnsmoral? En komparativ sosialantropologisk analyse, Oslo: Prosjekt Alternativ Framtid (AF2).


During and after fieldwork in San Francisco

(1990): San Francisco - 1990, San Francisco: Personal production, Video.

(1991): Kaninene i mellom. Forelesning én, i en serie om det posteuropeiske menneske, Oslo (manuscript).

(1991): The Master and the Stranger. The Archetype as an Analytical Concept in the Study of Critical Fiction, Paper presented at the conference: "The Multiplicity of Writing in Social Anthropology", University of Oslo, October 1991 (manuscript).

(1993): "How Anthropology? Oslo-antropologien ved en korsvei", Antropress Xtra, Våren 1993, p.26-42.


At the University of Tromsø, Norway

(1994): "Soviet Culture, Russian Kul'tura", Paper Presented at the Research Seminar: Continuity and Change in Post-Soviet Societies, Tromsø, October 1994 (manuscript).

(1994): Rapport fra Forskerkurset: "Continuity and Change in Post-Soviet Societies", Skibotn i Troms, 10.-12. oktober 1994

(1995): Sted og meta-sted. Mot en postmoderne teori om identitet, Paper ved årsmøtet i Norsk antropologisk forening, Januar 1995 (manuscript).

(1996): Nærmere kommer du ikke... Håndbok i antropologisk feltarbeid, Bergen: Fagbokforlaget.  (Information).

(1997): "Business as Usual? Kulturdimensjonens relevans for forretningsdrift i Nord-Russland", in: Næringslivets kunnskapsbehov i russiske nordområder. Rapport fra temadagen 4. mars 1997 i Norges forskningsråd, Oslo: Fridtjof Nansens institutt.

 


At the University of Copenhagen, Denmark

with Olaf Smedal (eds.) (2000): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien, Bergen: Fagbokforlaget.

(2000): "Den sosiale forvaltning av ting. Økonomisk antropologi", in Finn Sivert Nielsen & Olaf Smedal (eds.): Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien, Bergen: Fagbokforlaget.

(2000): "Hva er identitet?" Artikkel skrevet for dansk Operation Dagsværk, 2000.

with Thomas Hylland Eriksen (2001): Til verdens ende og tilbake. Antropologiens historie fra de tidligste tider til 2000, Bergen: Fagbokforlaget; English edition: (2001): A History of Anthropology, London, Pluto Press.
Se bokens hjemmeside på: www.anthrobase.com/Browse/home/hst/
See the book's homepage at: www.anthrobase.com/Browse/home/hst/

(2001): "Models of Social Complexity - What is Theory?", Paper presented at the Magleås Seminar, Denmark, May 15th 2001. Published on www.anthrobase.com.

(2003): ГлазБури: Русская идентичность и советское национальное строительство; поиски смысла в советской метрополии. Перевод на русский язык: Александра Ливанова и Екатерина Прохорова. [Russian edition of (1987): The Eye of the Whirlwind), Санкт-Петербург: Алетей.

 


Work in progress

- : (with Vera Skvirskaja): Russian-English, English-Russian dictionary of anthropological terms.

- : Sfinksens perle. Tanker og bilder fra Russland og Sovjetunionen - 1981-1997.

- : In Worlds of Mirrors. Models of Complex Societies and Anthropological Complexity.

- : Broken Bodies, Open Minds. A Study of the Post-European Condition, Oslo, Tromsø, Copenhagen: Doktorgradsavhandling i sosialantropologi, Institutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo.